Bilder

Dr. Mehran

Dr. Mehran Monemi

Medicinskt ansvarig läkare
Bild Mehran

Operation

Operationstid inom 1 vecka.
bild 2 mehranmonemi

Mehran Monemi

Operationsenhet
mehran

Operation

Operationsenhet
Operationsavdelning

Operationsenhet

Högsbo
Operationsavdelning 2

Operation

Bild